สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พัฒนาระบบเรียนออนไลน์ภาษาไพทอน หรือ NINJAPY

เพื่อทางเลือกหนึ่งสำหรับครูผู้สอน นักเรียน และบุคคลทั่วไปที่สนใจในการเขียนโปรแกรม 

และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการสอนรายวิชาเพิ่มเติม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาษาไพทอน
เพื่อให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาทั้งในวิชาที่เรียนและประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน 

 
เพื่อให้ใช้งานระบบอย่างมีประสิทธิภาพ โปรดอ่านข้อแนะนำการใช้งาน

 


โจทย์ปัญหา สถานะการตรวจ ผลการตรวจ ผู้ส่ง
0000 PASS 1,1,1,1 admin
0000 GRADED 0,0,0,0 admin
0005 GRADED 0,0,0,0,0 admin
0005 GRADED 0,0,0,0,0 admin
0005 PASS 1,1,1,1,1 admin
0005 PASS 1,1 admin
0002 GRADED 0 admin
0002 GRADED 0 admin
0000 GRADED 0,0,0,0 admin
0000 PASS 1,1,1,1 admin

อันดับคะแนน

อันดับ ชื่อผู้ใช้ คะแนน
1 beauty1234 130
2 panus 128
3 Yaninee 89
4 lowcalcium 84
5 puttisit1997 52
6 wpitak 44
7 pornthep 42
8 kittisaksora9 31
9 nalomoly 30
10 varut 29